Стъпки по пътя към сключване на договор за покупко-продажба на недвижим имот


Когато си харесате конкретен имот, се преминава към по-формалната и документална част. В зависимост от случая Вие може да сключите „Споразумение за предоставен депозит“ (може да го срещнете и като „Договор за гаранция“), „Предварителен договор“ или направо да придобиете имота с „Окончателен договор“ или т.нар. „Нотариален акт“