%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0

Увеличаващият се брой на автомобили, както и ръстът, който бележи процесът на урбанизация, превръщат паркоместата в сериозен актив за инвеститорите.

За да отговорят на търсенето, банките охотно предоставят средства за подобни инвестиции, предвид и очаквания умерен растеж на този сегмент от пазара. Разбира се, финансовите институции стриктно следят за  фактори като местоположение, качество на управление и генерирани парични потоци.

Увеличават се и техническите изисквания за паркинг оборудването, разходите – също. Целта е повишаване на комфорта и тя ще се запази като тенденция и в следващите години.

За следващото десетилетие най-важното предизвикателство ще бъде дигитализацията, която ще позволи онлайн резервации както за краткосрочно или дългосрочно пребиваване,  безконтактна идентификация при влизане и безконтактно плащане на излизане, както и присъствие в различни приложения за паркиране.

Всичко това привлича инвеститорите и търсенето на паркоместа ще продължи да се увеличава.

Още повече, че според анализаторите, броят на автомобилите в европейските страни ще продължи да бележи ръст, както и ще се увеличиват опциите за транспорт, вследствие от споделената икономика.

Written by
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.