Кога е необходимо да сключите Споразумение за предоставяне на депозит с агенцията за недвижими имоти?


Когато искате да договаряте някое от условията при закупуването на недвижимия имот: най-често това е цена, но също така може да е състояние в което да получите имота – обзаведен, полуобзаведен, необзаведен; проверка за липса на тежести; срокове и т.н.  В споразумението се описват подробно всички изисквания на клиента относно имота. При сключването на  споразумението клиентът оставя депозит в размер на минимум 3% от офертната цена на имота, с което заявява  сериозните си намерия да закупи конкретния имот при изпъление на поставените от него условия  Споразумението и депозита  носят своята тежест и вероятността за постигане на желаните от страна на купувача условия става реално по-голяма.

 

Внесеният от клиента на агенцията депозит се съхранява за срока на действие на договора като през този период имотът не се предлага на пазара.

При неизпълнение на някое от условия по подписаното споразумение, купувачът има пълното право да го прекрати и да  получи внесения депозит в пълен размер.

Когато обаче поставените от купувача условия бъдат изпълнени, се пристъпва към подписване на предварителен договор или директно към окончателен договор (нотариален акт) за покупко-продажба на избрания имот. В този случай, ако купувачът се откаже от последваща сделка, губи предоставения депозит. Той остава като обезпечение на собственика на имота.

Ако има въпроси, на които не сте намерили отговор, моля изпратете ги чрез регистрационната форма по-долу и ние ще ви отговорим в най-кратки срокове.