Сключване на предварителен договор


След като всички условия  по покупко-продажбата на имота са ясни, е желателно да се сключи предварителен договор за покупко-продажба на съответния имот (съгласно чл. 19, ал. 2 от ЗЗД - Закона за задълженията и договорите).

С подписването на предварителен договор страните (Продавач и Купувач) се задължават да спазват текстовете на ЗЗД, дори те да не са изписани в договора.

Предмет на предварителния договор е сключването на окончателен договор (нотариален акт). Затова е важно и всички страни да са наясно за последствията от полагане на подписи под документа.

В договора задължително се вписва информация за:

  • Имотът, който е предмет на покупко-продажба;
  • Състоянието, в което ще бъде имота при предаването му на купувача;
  • Срок и начин на плащане;
  • Крайна дата за изповядване на сделката пред нотариус;
  • Нотариус, който ще изповядва сделката;
  • Други условия, свързани с имота.

Заедно със сключване на предварителния договор купувачът трябва да заплати капаро (задатък) в размер на 10% от продажната цена.

Тук е моментът, в който клиентът заплаща и дължимата комисионна към агенцията за недвижими имоти. 

Много е важно купувачът да плати капарото при сключване на предварителния договор, като в самия документ е отбелязано предназначението (правното основание) на тази сума – с изрична клауза, разписка, протокол или друг документ, който е неразделна част от договора.

Така според чл. 93 от ЗЗД „задатъкът служи за доказателство, че е сключен договорът и обезпечава неговото изпълнение“. 

Ако капарото бъде платено преди подписване на договора, дори да имате разписка, продавачът може да откаже да сключи окончателен договор (нотариален акт). Така, при евентуално отиване на съд, съдът може да реши, че сте извършили плащане при нищожен договор. Това означава, че не може да поискате да Ви бъде върнато капарото в двоен размер, както е по закон. Възможно е, ако успеете да докажете плащането, да успеете да си върнете поне дадената сума.  

Сключването на предварителен договор дава сигурност и на продавача. В случай, че купувачът не изпълни задълженията си, то другата страна може да се откаже от договора и да задържи даденото капаро (задатък).

Тъй като много хора финансират сделките по закупуване на недвижим имот чрез ипотечен кредит, нашата агенция съдейства абсолютно безплатно при кандидатстване, одобрение и усвояване на кредита. Yavist работи с всички банки на територията на България. 

Ако има въпроси, на които не сте намерили отговор, моля изпратете ги чрез регистрационната форма по-долу и ние ще ви отговорим в най-кратки срокове.